Tıbbi Atık Bertarafı

Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında üretilen atıklar diğer atıklardan daha fazla oranda yaralanma riski ve daha yüksek enfeksiyon riski taşırlar. Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır. Kaynağında ayrı toplanan tıbbi atıklara müdahale etmek için özel güvenli yöntemler seçmek gerekmektedir.

ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri olarak, tıbbi atıkları gazlaştırma yakma tesisimizde 1100°C sıcaklıkta bertaraf etmekteyiz. Bu sayede enfeksiyon yapıcı atıklar ve patolojik atıklar gibi hastalık yayma riski yüksek atıklar yakılarak hastalık bulaştırma riskleri engellenmektedir. Yanma sonucunda atıklar hacimsel olarak %95, kütlesel olarak da %75 azalmaktadır.

 

BiohazardTıbbi atık yakma tesisi çevreye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olup yanma sonucu oluşan gazlar mevcut filtrasyon ünitesi ile filtre edilerek yönetmelikte belirtilen değerler sağlanmakta ve gerekli ölçümler yaptırılarak baca gazı emisyonları kontrol altında tutulmaktadır.

ITC Antalya tesisimizde, 135-140 °C arasında yaklaşık 35-40 dk’da Enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Risksiz hale gelen atıklar 2. Sınıf düzenli depolama alanlarımızda depolanarak bertaraf edilmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.